Timka Mühendislik 1978 yılında Metin Çalıkoğlu (Köksaldı) tarafından kamu ve özel sektöre mühendislik hizmeti vermek amacıyla kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana 2500 'i aşkın proje deneyimi bulunan firmamız ulusal yönetmelikler yanında yurt dışında yaptığı büyük projelerle, Amerikan, Avrupa, Rus ve Cezayir yönetmeliklere de hâkimdir.

Proje faaliyet alanları içinde yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, güçlendirme projeleri, endüstriyel yapılar, ticaret yapıları, lüks ve toplu konut yapıları, oteller ve turistik yapılar, eğitim ve sağlık yapıları bulunmaktadır.

Timka Mühendislik, Türkiye ve dünyadaki mesleki gelişmeleri üniversitelerdeki danışmanları vasıtasıyla takip ederek kendini geliştirmekte ve önceki proje deneyimlerini bir sonraki projeye aktararak müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır.